Splitsing van appartements­recht | Het Notarieel

Splitsing in appartements­recht

Bij de aankoop van een appartement, koop je eigenlijk een gedeelte van een groter gebouw; het appartementsrecht.

Daarbij koop je juridisch eigenlijk twee soorten rechten. Het exclusieve gebruikersrecht en het gemeenschappelijke gedeelte. Het exclusieve gebruikersrecht is jouw eigen appartement. En het gemeenschappelijke gedeelte is voor alle gebruikers. Zoals het gebruik van de entree, trappen, lift en andere gemeenschappelijke ruimtes.

Het appartementsrecht ontstaat door een gebouw op te delen in meerdere ruimtes, die afzonderlijk van elkaar een andere eigenaar krijgen. Het splitsen van appartementsrechten. Het Notarieel kan je helpen dit juridisch goed te regelen

Splitsingsakte

De splitsing van een gebouw moet notarieel worden vastgelegd. Dit gaat middels een splitsingsakte. Deze wordt samen met de splitsingstekening ingeschreven bij het kadaster. Op de splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en gemeenschappelijke ruimtes aangegeven.

In de splitsingsakte staan onder andere de spelregels van het gebouw waar iedereen zich aan moet houden, welk bedrag je moet betalen en voor welk breukdeel. Doordat je appartementseigenaar wordt, word je van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren.

Bijzondere splitsingsakte

Een splitsingsakte is niet alleen van toepassing in een flatgebouw of appartementencomplex. Dit geldt ook voor het splitsen van verschillende vakantiewoningen op een vakantiepark. Of bijvoorbeeld een winkelcentrum met meerdere winkelpanden.

Wij staan voor je klaar

Het Notarieel is bekend met alle vormen van splitsingsakten en splitsingstekeningen. Neem contact met één van onze specialisten voor advies en begeleiding.