Erfdienst­baarheid

Het recht om gebruik te maken van een stukje grond, ook al ben je niet de eigenaar? Via erfdienstbaarheden worden onderlinge verhoudingen tussen aangrenzende (grond)percelen geregeld.

Verschillende erfdienstbaarheden

Er zijn veel verschillende erfdienstbaarheden. Recht van overpad bijvoorbeeld. Dit is wanneer je samen met jouw buren gebruik maakt van een oprit. Of het achterpad, dat naar jouw achtertuin leidt.

Andere erfdienstbaarheden die vaak gevestigd worden zijn recht van weg, recht van uitzicht, recht van overbouw, recht van afvoer van hemelwater. En zo zijn er nog tal van erfdienstbaarheden die gevestigd kunnen worden. Bij aankoop van de woning gaat de notaris na of er erfdienstbaarheden zijn gevestigd. En of deze in de akte moeten worden opgenomen.

Verjaring erfdienstbaarheid

Door verjaring kan een erfdienstbaarheid teniet gaan. Verjaring kan echter ook het ontstaan van een erfdienstbaarheid betekenen. Is een erfdienstbaarheid door verjaring ontstaan? Dan kun je dit laten registreren in de openbare registers van het Kadaster.

Kettingbeding

Er is ook een aantal situaties waarbij geen erfdienstbaarheid gevestigd kan worden. Wanneer beide partijen toch belang hebben bij een afspraak die niet alleen hen, maar ook eventuele nieuwe eigenaren bindt, is er het kettingbeding. Dit is een clausule in bijvoorbeeld een leveringsakte. Hierin staat dat een verplichting, die rust op de eigenaar, ook moet worden opgelegd aan de volgende eigenaren van het onroerend goed. Vandaar het woord ketting. Om er zeker van te zijn dat de ketting bij iedere verkoop in tact blijft, wordt een boetebepaling opgenomen in de clausule.

Wij staan voor je klaar

Meer weten over erfdienstbaarheid, het kettingbeding. Of heb je hulp nodig bij het opstellen van de juiste afspraken? Neem vrijblijvend contact met ons op.