Erfpacht

Wanneer je een woning koopt, staat deze meestal op jouw eigen grond. Koop je een woning met erfpacht? Dan staat deze niet op eigen grond.

De betekenis van erfpacht houdt in dat de grond waar het huis op staat, niet jouw eigendom wordt. De grond blijft in het bezit van de grondeigenaar. Jij hebt enkel de grond in bruikleen. Om dit goed te regelen wordt de akte vestiging van erfpacht opgesteld.

Canon

Met grond in bruikleen, ben je officieel erfpachter. Je pacht de grond van de grondeigenaar. Hier staat een vergoeding tegenover, in de vorm van huur. Ook wel canon genoemd. De hoogte van de canon wordt bepaald door twee verschillende factoren. Namelijk de waarde van de grond en de hoogte van de rente.

Advies over erfpacht

Het is verstandig om hier advies over in te winnen. Neem contact op met één van onze vastgoedspecialisten. Zij kunnen je er alles over vertellen.