Compliance officer bij Het Notarieel

Vanaf 1 juli heeft Het Notarieel een compliance officer aan haar team toegevoegd. Joska Ophuis geeft vanaf deze maand invulling aan deze belangrijke rol voor alle kantoren van ons concern.

Een compliance officer is een functionaris die toeziet op de naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie. Joska zorgt er binnen onze organisatie voor dat wij handelen conform de door de wetgever gestelde eisen, maar ook de door ons intern opgestelde normen en regels. Hierin is Joska controleur en adviseur.

Aandacht voor compliance en integriteit is in de wereld van vandaag steeds belangrijker; niet in de laatste plaats omdat onze markt en ons vakgebied continu veranderen. Maar wat doet zo’n compliance officer dan precies?

Joska monitort actualiteiten, bewaakt de integriteit van onze onderneming en onze medewerkers, signaleert en onderzoekt potentiële risico’s en houdt toezicht op de naleving van afspraken. Daarnaast stelt hij beleid op en is hij een belangrijke schakel in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat laatste wordt immers een steeds belangrijker aandachtspunt in onze samenleving.

Wij zijn blij met deze kwaliteitsuitbreiding van ons team professionals en heten Joska dan ook van harte welkom bij Het Notarieel!