Kinderen

Voogdij

Wat gebeurt er met je kinderen als je partner en jij plotseling overlijden? Wie zorgt er dan voor hen? Dit leg je vast in je testament of via het gezagregister van de rechtbank.
Dat geeft rust. Voor nu en voor later.

Waarom de voogdij regelen

Het is iets waar je niet te vaak over na wilt denken, maar het is wel belangrijk. Als je partner en jij plotseling overlijden, dan wil je als ouder dat je kinderen goed achterblijven.
Als je kinderen nog minderjarig zijn (nog geen 18 jaar), dan wordt er een voogd benoemd. Bij de notaris of de rechtbank kan je vastleggen wie de voogdij krijgt over jouw kinderen. Dit kunnen één of twee personen zijn.
Regel je dit niet? Dan beslist de rechter over wat er met je kinderen gebeurt.

Verschil tussen de rechtbank en de notaris

Het vastleggen van de voogdij over je kinderen is geen ingewikkelde kwestie. Bij de rechtbank kan dit via het gezagregister. Met een modelformulier benoem je de voogd. Belangrijk om te weten is dat de benoeming openbaar is. Iedereen kan dus inzien wie de voogd wordt van jouw kinderen als je komt te overlijden. Bij de rechtbank kan je alleen de voogd benoemen. Andere belangrijke onderwerpen kan je hier niet in vastleggen.

Bij de notaris kan je meer vastleggen dan alleen de voogdij. In je testament kan je al je wensen vastleggen. Dit kan ook voordat het kind is geboren. Je kan dus onder andere bepalen waar je kinderen gaan wonen: bij de voogd of bij iemand anders. Laat je een erfenis achter? Dan kan je de voogd of een ander persoon het bewind laten voeren. De bewindvoerder zorgt er dan voor dat het geld, wat je kinderen van jou verkrijgen, beheert wordt tot een door jou gekozen leeftijd. Het bewind voorkomt dat je kind op jonge leeftijd roekeloos met jouw nalatenschap omgaat.

Alles wat je met de notaris bespreekt blijft geheim. Leg je de voogdij vast in je testament, dan wordt dit pas openbaar gemaakt als je komt te overlijden. De voogd kan dit dan inzien en de kinderen opvoeden op de manier zoals jij dat voor ogen had.