Statuten wijzigen | Het Notarieel

Prinsjesdag 2022

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2023 betalen huizenkopers tussen 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 440.000. Deze grens ligt momenteel op € 400.000. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting, moeten kopers per 1 januari 2023 aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De huizenkoper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De huizenkoper maakt voor het eerst gebruik van de vrijstelling voor overdrachtsbelasting en verklaart schriftelijk dat deze persoon de vrijstelling niet eerder heeft ontvangen.
  • De koper gaat de woning zelf bewonen (hoofdverblijfcriterium). Dit moet de koper ook in de akte verklaren.
  • De waarde van de woning is niet hoger dan € 440.000.

Als een koper zelf de woning gaat bewonen maar niet voldoet aan één van de andere criteria voor de startersvrijstelling, dan betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting.

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is 1 van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over het eigen deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over het eigen deel, mits deze persoon tevens voldoet aan de andere voorwaarden. Huizenkopers mogen maximaal 1 keer gebruik maken van de vrijstelling. Het maakt daarbij niet uit of dit de eerste eigen woning is. Ook als huizenkopers al eerder een koopwoning hebben gehad kunnen ze gebruik maken van de vrijstelling.

Overdrachtsbelasting: van 8% naar 10,4%

Huizenkopers betalen sinds 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting als ze de woning niet gebruiken als hoofdverblijf. Het 8% tarief geldt dus bijvoorbeeld bij verhuur, bij gebruik als vakantiewoning of als een woning wordt aangekocht voor een kind. Wil een huizenkoper in aanmerking komen voor de startersvrijstelling of het lage 2%-tarief, dan moet de nieuwe woning het hoofdverblijf zijn. Ergens wonen betekent: je inschrijven bij de gemeente en een leven op die plek opbouwen (sociale contacten, sport, school, kinderopvang, etc.) Dit kun je maar op één plek doen. Om die reden vallen tweede woningen - ook als zij niet worden verhuurd - onder het hogere tarief.

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om dit tarief per 1 januari 2023 te verhogen naar 10,4%.

Het tarief van 10,4 % zal dus bij doorvoering van het Belastingplan onder andere gelden voor tweede woningen, vakantiewoningen, bedrijfsgebouwen, een perceel grond, pensions en afzonderlijke garageboxen.

Jubelton in 2023

De jubelton, waarmee je belastingvrij € 106.671,00 kunt schenken, wordt binnenkort afgeschaft. In 2023 wordt deze belastingvrijstelling verlaagd naar € 28.947,00 en in 2024 vervalt de vrijstelling in zijn geheel. In 2022 geldt er nog een vrijstelling van maximaal € 106.671,00. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet degene onder andere die de schenking krijgt het bedrag verplicht besteden aan de eigen woning. Daarnaast moet deze persoon tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag mag gebruikt worden bij de aankoop van een eigen woning, maar ook voor een verbouwing of aflossing van de hypotheekschuld. De jubelton kan geschonken worden aan een kind, maar bijvoorbeeld ook aan een neef of nicht. Er zijn ook spreidingsmogelijkheden.
Wil je dit jaar nog schenken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.