Oud stel

Levenstestament

Een levenstestament wordt ook wel eens een algehele volmacht genoemd. Je geeft namelijk een volmacht aan iemand die namens jou beslissingen mag nemen.

Waar het testament pas van kracht is als je overlijdt, werkt een levenstestament tijdens het leven. Bedoeld voor het moment dat jij niet meer in staat bent volledig zelf te handelen. Of als je zelf geen beslissingen meer kunt of wilt nemen, over belangrijke zaken in het leven.

De gevolmachtigde

In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jou mag handelen en beslissingen mag nemen. Dit kan gaan om financiële beslissingen. Maar ook omtrent de wensen van jouw persoonlijke en medische verzorging. De gevolmachtigde mag een naaste of een externe deskundige zijn.

Heb je geen volmacht afgegeven en ben je daar ook niet meer toe in staat? Dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die de zaken gaat behartigen. Op deze benoeming heb je zelf geen invloed meer.

Wij staan voor je klaar

Voorkom dus dat je omgeving niet op de hoogte is van jouw wensen. En leg ze vast in een levenstestament. Het Notarieel kan dit voor jou regelen.

Levenstestament regelen