Nieuwe Hypotheek

De aankoop van een woning gaat in veel gevallen gepaard met het afsluiten van een hypotheek.

Bij het afsluiten van een hypotheek hoort een hypotheekakte. Hierin staat niet alleen de hoogte van de lening. Ook de afspraken die gemaakt zijn tussen jou en jouw geldverstrekker staan in deze akte beschreven.

Onderpand

Sluit je een hypotheek af? Dan wil jouw geldverstrekker daar - naast rente en aflossing - iets voor terug. Namelijk de zekerheid dat je voldoet aan jouw verplichtingen. Om die zekerheid te krijgen, wordt het huis als onderpand aangewezen. Dit houdt in dat, wanneer jij de betalingsverplichting niet meer kunt nakomen, de geldverstrekker het recht heeft het huis op een openbare veiling te verkopen. En met de veilingopbrengst de schuld af te lossen.

Nieuwe hypotheekakte opstellen

Sluit jij een hypotheek af voor de aankoop een nieuwe woning? En wil je weten welke rechten en plichten voor jou van toepassing zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten van de vastgoedafdeling kunnen in duidelijke en heldere taal uitleggen, wat er van je verwacht wordt en wat de kosten zijn.