Oud stel

Erven

Als erfgenamen zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Wanneer er iemand in je nabije omgeving komt te overlijden, breekt er een verdrietige en roerige periode aan. Een tijd waarin er veel op je af komt en waarin je veel moet regelen. Eerst is er de uitvaart, daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. De erfrechtspecialisten van Het Notarieel zullen je hierin begeleiden om de erfenis op de juiste manier af te wikkelen.

Schakel op tijd Het Notarieel in

Het is belangrijk om vroegtijdig de notaris in te schakelen. Alle handelingen kunnen namelijk van invloed zijn op de keuze van aanvaarden. En een gemaakte keuze kun je helaas niet terugdraaien. Voorkom verrassingen, vraag onze specialisten om advies.

Vormen van aanvaarden erfenis

Als erfgenaam heb je de keuze of en hoe je de erfenis aanvaardt. Er zijn drie verschillende mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Het is belangrijk dat alle erfgenamen dezelfde keuze maken.

Optie 1: zuiver aanvaarden erfenis
Kies je voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Dan kies je voor het accepteren van de volledige erfenis. Samen met eventuele andere erfgenamen, erf je alle bezittingen en schulden. Ook wanneer de schulden hoger zijn dan de baten. Ofwel je bent aansprakelijk voor de schulden. Dit kan je ook doen als je als erfgenaam gedraagt en derhalve al handelingen verricht.

Optie 2: beneficiair aanvaarden erfenis
Kies je voor beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap? Dan kies je voor het accepteren van de erfenis onder voorwaarden. Dit betekent, dat je als erfgenaam niet met je eigen vermogen aansprakelijk bent voor de schulden in de nalatenschap. Alle schulden uit de erfenis worden met het vermogen uit de erfenis betaald. Je eigen vermogen wordt hierin niet meegenomen. Bij het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank. Deze leg je af bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene.

Optie 3: verwerpen erfenis
Verwerp je een erfenis? Dan kies je ervoor om volledig afstand te doen van de erfenis. Je ontvangt niets uit de nalatenschap, ook geen persoonlijke spullen zoals fotoboeken of brieven. Daarnaast ben je ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Je bent verder niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Maar wie krijgt dan de erfenis als je verwerpt? Ook dit zal via de rechtbank geregeld moeten worden. Het griffierecht is dan van toepassing.

Afwikkeling nalatenschap

Iedere vorm van aanvaarden heeft zo z'n voor- en nadelen. Het is dan ook lastig om een keuze te maken. En vooral een keuze waar alle erfgenamen achter staan. Neem gerust contact met ons op. De specialisten van Het Notarieel kunnen jou goed begeleiden. En leggen in duidelijke en heldere taal uit welke mogelijkheden je hebt.